Årsmøtet i Stiftelsen

Årsmøte i Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen.

 Årsmøtet 2014  avholdes i Østre Messe, Hvalsmoen 27. mai kl 1700.

Innkalling og sakspapirer; se linker.

Regnskapet fremlegges på årsmøtet.

Stiftelsen Ingeniørsoldaten - Hvalsmoen er en alminnelig stiftelse opprettet av Ingeniørvåpnets pensjonistforening (IVPF), Ingeniørvåpnets soldatforening (IVSF), og Ingeniørvåpnets frueforening (IVFF).

 

Stiftelsen ble opprettet i 2006 og har som formål å arbeide for å bevare kulturhistoriske og synlige tegn på ingeniørsoldatenes tilstedeværelse og virke på Hvalsmoen i mer enn 100 år. For nålevende og kommende generasjoner skal Ingeniørvåpnets modellkammer være en attraktiv samling av historisk militært ingeniørmateriell, og Østre Messe med sitt originale inventar og utstyr skal fortsatt være et tradisjonsrikt og tjenlig møtested for foreninger med tilknytning til Forsvaret.

Stiftelsen vil gjennomføre all sin virksomhet i samsvar med formelle avtaler med Hvalsmoen AS. Virksomheten vil bl.a. omfatte drift av modellkammeret, samt koordinering og administrering av møteaktiviteten i Østre Messe for foreninger/organisasjoner som har tilknytning til Forsvaret. I forståelse med eieren har stiftelsen seg ansvaret med nødvendige deponeringsavtaler med Forsvarsmuseet, og for å etablere hensiktsmessige samarbeidsavtaler med offentlige- og private instanser.

 

NY INGENIØRVÅPENBOK

Stiftelsen Ingeniørsoldaten-Hvalsmoen har for salg en ny bok som gir oversikt over Ingeniørvåpnets yrkesbefal 1945-2002. Dette utgjør totalt 808 befal, inkludert befal fra andre våpenarter med lang tjenestetid ved Ingeniørvåpnets avdelinger.

Pris er kr. 100,- pr bok pluss eventuelt kr. 65,- i porto

Boken kan bestilles hos Post@stinghval.no , eventuelt på telefon: 61 31 19 06, 61 31 42 83 eller 414 56 708