Ingeniørvåpnets Frueforening

"Frueforeningen Ingeniørvåpnet" som var det opprinnelige navnet, ble stiftet den 7. oktober 1981.

Etter en forespørsel blant fruer/samboere til ansatte befal på Hvalsmoen/Eggemoen, der hele 44 stk sa seg interessert i en slik forening,ble stiftelsesmøte avholdt i Østre Messe den 7. oktober med 29 fremmøtte.

Som første formann ble valgt Astrid Pettersen. Øvrige formenn har vært:

- Randi v. Kervel 1983-84

- Heid Ludvigsen 1985-86

- Ruth Leknes 1987- 89

- Tove Broberg 1990- dd

Av  statuttene fremgår det:

" Frueforeningens formål er å skape hygge, trivsel og samhørighet blant kvinner tilknyttet Ingeniørvåpnet. Alle kvinner tilknyttet Ingeniørvåpnet har adgang til møtene"

" Foreningen har møter i Østre Messe, andre onsdag i måneden, fra september til juni. Vertinnepliktene går på omgang, og det velges 4 vertinner til ordinære møter".

Antall aktive medlemmer har variert opp gjennom årene, og dagens aktive medlemstall er rundt 20.

I dagens forsvar med både kvinnelig og mannlig befal, kan kanskje en "frueforening" virke som en anakronisme, men "Ingeniørvåpnets Frueforening" har fortsatt sin betydning som en del av Ingeniørvåpnets sosiale virksomhet og trivsel. Derfor er også frueforeningen en av foreningene bak Stiftelsen Ingeniørsoldaten-Hvalsmoen.