Forsvarets Seniorforbund - Ingeniørvåpnet (FSFING)

Styret

Styret for 2013 har følgende sammensetning:

Leder: Ole Sannes                                             

Nestleder: Bjørn Tungen

Sekretær: Kåre Bækkevold

Kasserer: Karin Aaserud Olsen

Styremedlemmer: Arne Broberg og Liv Bjarkøy

Vararepr: Else Rustaden og Turid Thoresen

Møter

FSFING har normalt sine faste medlemsmøter med program i Østre Messe 1. onsdag i måneden, fra september til juni. Det alterneres mellom lunsjmøter og kveldsmøter. Fremmøtetid lunsjmøter kl 1130, kveldsmøter kl 1800. Møtedager og program fremgår av virksomhetsplan for 2012. Se under.

 I tillegg arrangeres det mange turer, både innenlands og utenlands, enten i egen regi, eller sammen med andre.

Leder for Reisekomitèen i 2012 er Odd Frøise Tangen.

 

Generelt.

Forsvarets seniorforbund avdeling Ingeniørvåpnet (FSFING) er tilsluttet Forsvarets seniorforbund (FSF) og har som formål å:

  • Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser med henblikkpå pensjonisttilværelsen
  • Arbeide for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet

Medlemskap

  • FSFING tar opp medlemmer, i likhet med alle avdelinger innen FSF, som med bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse(SPK). Likeledes tas opp medlemmer , deres ektefeller eller samboere, samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.
  • I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp medlemmer i forbundet, personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner. Likeledes deres ektefeller og samboere.
  • Selv om avdelingen bærer Ingeniørvåpnet i seg, er medlemmer med bakgrunn fra alle forsvarsgrener og våpenarter velkomne som medlemmer.

 

Innmelding kan skje via avdelingens egen Hjemmeside:

www.forsvaretsseniorforbund.no  klikk "avdelinger" og velg FSF-Ingeniørvåpnet

Avdelingen har pt 210 medlemmer