Styret i Stiftelsen Ingeniørsoldaten - Hvalsmoen

Etter årsmøtet i stiftelsen våren 2012, består styret av følgende personer:

 

 Styreleder Arne Broberg, IVSF

 Nestleder Ole Sannes, IVPF

 Styremedlem Esther Prestmoe, IVPF

Styremedlem Berit Nesset, IVFF

 Styremedlem Johan O. Asmundvaag, IVSF

 

 Vararepresentanter: Ole Christian Englund IVPF, Bjørn Engen IVPF

Ole Christian Englund er også leder for Museumskomitèen- Hvalsmoen museum

Som daglig leder/sekretær er valgt: Bjørn Tungen