AKTIVITETSPLAN 2011

 Generelt og UDI/Norsk Folkehjelp, samt eieren, Hvalsmoen AS.Ringerike Forsvarsforum Museumsaktivitet

  • Inn_/overlevering av resterende "overskuddsmateriell"; Wayne Crane +++r
  • Tettere sanmarbeid med MHKF mht vedlikehold og dokumentasjon
  • Etablere en Bailey/Uniflote-krok i 18.mag

 Annen aktivitet

  • Revitalisere Ringerike Forsvarsforum