AKTIVITETSPLAN 2011

 Generelt

 Det skal arbeides aktivt med prosjekter, for å få grunnlag til å søke om prosjektmidler til virksomheten.

Stiftelsen skal være ”vertskap” og bindeledd mellom ”militære brukere”,  leietakere av Østre Messe og UDI/Norsk Folkehjelp, samt eieren, Hvalsmoen AS.

Høsten 2007 ble Ringerike Forsvarsforum etablert, og det første fellesmøtet blegjennomført i Østre Messe.

Etter det har Ringerike Forsvarsforum ligget i dvale, men man avventer et ekstrapordinert årsmøte i Ringerike Forsvarforum, for å få revitalisert forumet.

 

Det skal etableres et tettere samarbeid med Stiftelsen Hringariki, Ringerike Museum, vedrørende samordning og informasjonsarbeid. Arne Broberg sitter som Ringerike kommunes styrerepresentant i Ringerikes museum. Hjemmefrontmusèets venner jobber aktivt for å opprettholde virksomheten på musèet.

1. juni blir Stiftelsens ”markeringsdag” ved Minnesteinen, og etter markeringen blir det lunsjmøte i IVPFsregi i Østre messe.

 Museumsaktivitet

 • Møte med Forsvarsmusèet. Avklaring av matrsituasjonen etter tømming av 17.mag
 • Inn_/overlevering av resterende "overskuddsmateriell"; Wayne Crane +++r
 • Avklaring av musèets framtid. Rekruttering av personer til komitèen.
 • Sommerbesøk av HIS/BSIV-kull
 • Besøk av befalsskolen og KS-ING
 • Tettere sanmarbeid med MHKF mht vedlikehold og dokumentasjon
 • Kick-off møte med Rena?
 • Etablere en Bailey/Uniflote-krok i 18.mag

 Annen aktivitet

 • Inngå en skriftlig avtale med UDI/Norsk Folkehjelp vedr. ØM
 • Besøk av jubilerende befalsskolekull
 • Reparere trapp og lakke dør ØM
 • Opptelling av inventar/kjøkkenutstyr i Ø.M./Pusse messing(Frueforening)
 • Revitalisere Ringerike Forsvarsforum