Velkommen til Stiftelsen Ingeniørsoldaten-Hvalsmoen

 

Stiftelsen har som formål å arbeide for å bevare kulturhistoriske og synlige tegn på ingeniørsoldatenes tilstedeværelse og virke på Hvalsmoen i mer enn 100 år.


For nålevende og kommende generasjoner skal Ingeniørvåpnets museum/-modellkammer være en attraktiv samling av historisk militært ingeniør-materiell, og Østre Messe med sitt originale inventar og utstyr skal fortsatt være et tradisjonsrikt og tjenlig møtested for foreninger med tilknytning til Forsvaret.

 

Minnesteinen som er reist over ingeniørsoldater som falt under 2. verdenskrig må bli på sin nåværende plass, og stiftelsen vil ta ansvaret for å holde den i hevd.

 

Stiftelsen vil gjennomføre all sin virksomhet i samsvar med formelle avtaler med Åpne ekstern lenke i nytt vinduHvalsmoen AS, som er det nye driftsselskapet for Hvalsmoen.

Virksomheten vil bl.a. omfatte drift av Hvalsmoen museum , samt koordinering og administrering av møteaktiviteten i Østre Messe for foreninger/organisasjoner som har tilknytning til Forsvaret.

 

Som stiftere står:

·       Åpne ekstern lenke i nytt vindu Ingeniørvåpnets Soldatforening

·       Forsvarets Seniorforbund-Ingeniørvåpnet  og

·        Ingeniørvåpnets Frueforening

  Stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret. Org.nr. 989777440

Start nedlasting av filHvalsmoen museum har ikke faste åpningstider, men er åpen for små og store grupper på anmodning. Se under Hvalsmoen Museum i sidefeltet.

 Musèet har følgende historiske bøker til salg:

 (TILBUDSPRIS: KR 100,- PR BOK)

Inntektene er øremerket for drift av Ingeniørvåpnets Modellkammer

·    BEFALSSKOLEN FOR INGENIØRVÅPNET 1886 - 1986.

     UTGITT 1986

·    INGENIØRTROPPENE 1888 - 1988. UTGAVE 2, UTGITT 2001

·    HVALSMOEN EKSERSERPLASS 1893 -1993, UTGITT 1993

·    TRØNDELAG INGENIØRBATALJON 1911 - 1995,UTGITT 1997

·    INGENIØRVÅPNET I NORD-NORGE GJENNOM 100 ÅR,

     UTGITT 2003

·    INGENIØRVÅPNET 1988 - 2002,UTGITT 2004

·    INGENIØRSOLDATENE I TYSKLANDSBRIGADEN,UTGITT 2005

·    INGENIØRVÅPNETS MODELLKAMMER, UTGITT 2005

  • Yrkesbefal i Ingeniørvåpnet 1945-2002, Utgitt i 2008

Bestilling kan gjøres telefonisk til O C Englund: tlf: 90196251 eller på mail til sekretaer@ingeniorsoldaten.no