museum/-modellkammerMinnesteinenStiftelsen ┼pne ekstern lenke i nytt vinduHvalsmoen AS, som er det nye driftsselskapet for Hvalsmoen.

Virksomheten vil bl.a. omfatte drift av Hvalsmoen museum , samt koordinering og administrering av Forsvaret.

 

┼pne ekstern lenke i nytt vindu   og

  Stiftelsen er registrert i Stiftelsesregisteret. Org.nr. 989777440

Start nedlasting av filHvalsmoen museum

 

 (TILBUDSPRIS: KR 100,- PR BOK)

sekretaer@ingeniorsoldaten.no